Odaberi vrstu ustanove

Choose a Package

Osnovni paket

0,00 kn

Uključuje 

Osnovne podatke (naziv, opis, adresa, kontakt broj, cijene)

Interaktivna mapa s lokacijom

Trajanje paketa: 90 dana

*paket se automatski produžuje na sljedećih 90 dana ukoliko paket ostane besplatan

Prošireni paket

299,00 kn

Uključuje sve u osnovnom paketu +

Verifikacija profila (verificirani plavi znak na stranici)

Cover slika

Galerija fotografija (maksimalno do 5 fotografija)

 

Trajanje paketa: 90 dana 

Premium

1.799,00 kn

Uključuje sve u osnovnom i proširenom paketu +

Vaš logo ustanove i cover slika (branding)

Galerija fotografija (maksimalno do 10 fotografija)

Linkovi na društvene mreže

Link na vašu web stranicu

 

Trajanje paketa: 180 dana